copyright 
 AL-BATANI 


 Stránky Al-Batani nejsou oficiálními stránkami Star Treku

Veškeré textové materiály a ostatní materiály (kromě grafických), kde není uvedeno jinak, jsou majetkem autorů stránek AL-BATANI. Z tohoto důvodu se na ně vztahuje autorský zákon. Bez písemného svolení autorů stránek, nesmějí být textové materiály, nebo jejich části dále šířeny, ani používány v rozporu s účelem, pro který byly vytvořeny.

Grafické materiály, kde není uvedeno jinak, jsou ve velké většině majetkem společnosti Paramount Pictures, popřípadě jiných společností a taktéž se na ně vztahuje autorský zákon.

Star Trek, Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager jsou ochranými známkami společnosti Paramount Pictures, registrovanými ve Spojených Státech Amerických. Všechna práva vyhrazena. AL-BATANI is not an official Star Trek page

This is non-profit site, for educational purposes only


Star Trek, Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager and related properties are Registered Trademarks of Paramount Pictures registered in the United States Patent and Trademark Office. All rights reserved