Krátké zamyšlení nad fungováním společnosti Star Treku 
 Fanart 


 Napsal Firefist

Star Trek. Pojem, který uchvátil snad všechny, kteří touží po poznání nového, objevování vesmíru a všechny, kteří věří v existenci mimozemského života.


Společnost Star Treku je založena na lidské soudržnosti, společném využívání přírodních zdrojů a odbourání dnešních způsobů života, viz věta kapitána Picarda ve filmu Star Trek - První Kontakt: „…pracujeme, abychom pomohli…“ To je sice velmi krásná myšlenka a určitě i příjemná představa, ale myslím, že lidstvu potrvá mnohem déle, než se dostane na takovou úroveň, že budou lidé pracovat jeden pro druhého a nebudou při tom myslet především na sebe samé. Nepřipomíná Vám to trochu princip Komunismus? Tvůrci této myšlenky také mysleli, že pokud budou všichni všechno sdílet, odpadnou materiální potřeby, protože všichni budou mít všechno. Jak to však dopadlo v rukou moctichtivých lidí a lidí vůbec (protože-přiznejme si všichni, pokud by Vám někdo dal moc vládnout, mysleli byste hlavně sami na sebe a své dobro. Takoví už jsme) víme dnes snad všichni.


Nechci tu však rozvíjet politické teorie, zabralo by to moc času a řada z Vás by článek jistě ani nedočetla. Chci se zaměřit na poměry v době Star Treku za podmínek, které vznikly podle tvůrců tohoto seriálu a fenoménu v jednom.


Jak už bylo řečeno, lidé ve 24. století nemají hmotné potřeby, jsou zajištěni jak materiálně, tak i po jiných stránkách. Každý má kde bydlet, nikdo není chudý, nikdo nehladoví. To je jistě velmi lákavá představa. Současnému člověku se však dere myšlenka „Co ekonomika? Kdo platí dělníky apod. Jistě kdokoli může říct, že to dnešní člověk prostě nemůže pochopit, ale já se přesto pokusím o svůj obraz života ve 24.století.


Jako první vhodná zmínka mi připadá využívání technologií. Nesmíme zapomenout, že Enterprise a všechna ostatní plavidla Hvězdné flotily jsou plavidla Vojenská, tedy nepřístupná běžné veřejnosti. A jak jistě mnoho z Vás ví, u Hvězdné flotily neslouží celá populace Federace. Však i dnes má armáda k dispozici mnohem vyspělejší technologie, než ty, které jsou dostupné nám ostatním občanům. Musí tedy být i alternativní způsob přepravy civilistů. Vzhledem k tomu, že antigravitační technologie je poměrně nákladnou záležitostí je myslím pochopitelné, že asi nebude mít každý civilista ve 24. století před svým domem runabout třídy Danube. Technologie transportérů je jistě také velmi náročná a proto asi také nebudou mít občané Federace v předsíni „transportní koutek.“ Mnohem logičtější a hlavně i jednodušší se mi zdá být buď individuální styl dopravy nebo hromadný způsob.


Ideálním hromadným způsobem přepravy jsou vlaky. Ve 24.století jistě využívající technologii Maglev, neboli magnetickou levitaci. Takovéto vlaky dosahují v dnešní době rychlosti kolem 500 km/h, v době ST tedy jistě dvojnásobnou. Jejich kapacita a luxus jsou na výborné úrovni, jsou vybaveny replikátory, tachyonovým komunikačním systémem, vybavením pro zábavu pasažérů apod. Jsou vybudovány tunely pod celým Atlantickým oceánem a Maglev tak spojuje kontinenty. Lidé však žijí i pod hladinou moří, proto má Maglev stanice i v podmořských městech.


Dalším způsobem přepravy je doprava letecká. Ta je rozšířena i o orbitální lety. Kapacita a luxus dopravních letadel oproti dnešku narostly natolik, že by i Airbus A380 mohl závidět. Cestující mají opět možnost komunikovat meziplanetárně během letu, bavit se na holopalubách, popíjet v barech či poobědvat v příjemné restauraci. Dopravní letouny této doby jsou již více podobné runaboutům než letadlům a jsou založeny na antigravitační technologii namísto využívání vztlaku křídel.


V neposlední řadě je potřeba zmínit mořskou a podmořskou dopravu. Lodě a ponorky cestují velmi vysokými rychlostmi, obalené vzduchovým polštářem kvůli snížení tření, což jim umožňuje dosáhnout vysokých rychlostí, a přitom neruší spektrum ultrazvuku, který vnímají mořští živočichové. Nemůže tak docházet například k nehodám kytovců, kteří v oslepení svých smyslů, založených na ultrazvuku najedou na mělčinu a zemřou tam. Tyto lodě a ponorky zprostředkovávají dopravu mezi kontinenty a podmořskými koloniemi. Design povrchových plavidel je zřejmě podobný dnešním typům, využívá spíše ale koncept Trimaranu, tedy lodě se třemi trupy, které snižují tření a umožňují tak plout rychleji. Podmořská plavidla mají hydrodynamický tvar a jejich rozměry dosahují u některých (spíše vojenských) plavidel až několik stovek metrů.


Posledním zástupcem veřejné dopravy je individuální způsob. Osobní vozidla 24.století jsou velmi vyspělá, velmi bezpečná a také velmi luxusní. Mají perfektní způsob navigace, autonomní automatický řídící systém a jsou vybavena všemi náležitostmi doby. Jejich pohon je však složitější otázkou. Nabízí se možnost využít elektrických či elektromagnetických mřížek v každé pozemní komunikaci, která dobíjí akumulátory vozidla při jízdě a zároveň se k ní může připojit řídící systém a řidič tak nemusí věnovat pozornost cestě. Pouze naprogramuje trasu a systém jej upozorní, jakmile na určené místo dorazí. Mřížka samozřejmě může být rozmístěna u každé komunikace na planetě a tudíž umožní každému dostat se téměř všude. Technologie vozidel je zřejmě také založena na systému magnetické levitace. Ale co však s příznivci běžného způsobu jízdy na kolech? Ten samozřejmě není vyloučen, viz film Star Trek: Nemesis a výsadkové vozidlo Argo. Takováto vozidla jsou však již vzhledem k běžně používané technologii 24.století velmi zastaralá a používají je spíše milovníci takovéhoto druhu vozidel.


Dalším důležitým aspektem lidského života je vzdělání a produktivní věk. Vzdělání má jistě stejný systém jaký známe dnes, tedy základní škola, potom vyšší a vyšší stupně vzdělanosti. Ti, kdo uspějí se dostanou na Akademii Hvězdné flotily či Hvězdné pěchoty ale co ti ostatní, kteří neuspějí? Jim se otevírají možnosti v širokém spektru zaměstnání v oborech, které jsou nám dobře známy i z dneška. Je však s podivem, že většinu prací stále vykonávají lidé. Například opravy a úpravy shuttlů a runaboutů na plaubách plavidel jsem vždy viděl provádět několika techniky ve žlutých uniformách. Při vysoké úrovni Star Treku techniky se mi to zdá nepochopitelné.


Spousty lidí v dnešní době se věnují i podnikání, které, pokud si vezmu za příklad systém Star Treku, kdy neexistují peníze, by nemohlo fungovat. Proto si myslím, že platidla se používají i nadále, mají svou ucelenou globální formu (např. v PC hře Star Trek: Birth of the Federation je platidlem credit) a celá společnost je založena na systému odměn za vykonanou práci, což je mnohem přístupnější našemu „omezenému chápání.“ Pro zarputilé zastánce názoru, že v době ST neexistují peníze mám otázku do pranice: Kde by všichni, kdo hrají v Quarkově baru hru Dabo vzali Latinium, aby ho prohráli? Jakým způsobem by tedy Ferengové založili svou kulturu na příjmech z obchodu?