Třída Mahan 
 Fanart 


Model lodi
 Galerie 
 Schéma 
 Model 
 Náhled 

  podložené informace   nepodložené informace

Třída Mahan patří mezi nejnovější ve Hvězdné flotile. Přidává se po boku tříd Carrier a Lonestar k nosičům stíhačů a runaboutů. Loď je vyzbrojena novým typem stíhače - útočným typem Eagle. Má k dispozici 6 warp gondol a 2 warp jádra. Dále je schopna oddělit talířovou a technickou sekci. Po oddělení talířová sekce je každá část zcela nezávislá a může se pohybovat se warp rychlostmi.


Lodě třídy Mahan, které jsou projektovány přímo pro nasazení v bojových situacích, slouží jako podpůrná plavidla jiných lodí během boje. V bojové situaci vypustí loď podpůrná plavidla. Z důvodu, že má pouze omezenou phaserovou výzbroj, jsou k boji užívány většinou pouze torpéda, která jsou odpalována z větší vzdálenosti. Stíhače typu Eagle a ostatní podpůrná plavidla se aktivně účastní boje zblízka.


V případě potřeby průzkumu dálkovými senzory, jsou vyslány podpůrná plavidla až na samotnou hranici dosahu senzorů, a tím vytvoří senzorovou síť, která několikanásobně zvyšuje přesnost celkovou přesnost senzorů.


 Specifické informace
typ:průzkumník / transportér + talířová sekce je po oddělení schopná letu warp rychlostmi
očekávaná životnost:80 let
interval mezi doplněním zásob:1 rok
interval technické prohlídky:4 roky
rozměry - délka:720 m
šířka:480 m
výška:140 m
paluby:25
posádka - důstojníci:300
personál:800
námořní pěchota:290
civilisté:400
maximální kapacita:4200
raketoplány - shuttly:12
runabouty:9
stíhače:32
hangáry:5
zbraňové systémy - phasery:9 typu X
torpéda:2 vrhače torpéd (oba přední), fotonová: 310, kvantová: 500, hellfire: 40, transfázová: 4, tri-kobaltová: 10
štíty:třída 9
rychlost - cestovní:Warp 7.3
maximální:Warp 9.78
kritická:Warp 9.99 (po dobu 12 hodin)
warp gondoly:6