Microsoft versus Borg 
 Humor 


 Přeložil  Petr "El_Svetr" Lohnický

Picard: "Pane LaForgi, už slavíte nějaké úspěchy na poli hledání slabiny Borga? A vy, Date, už se vám podařilo se dostat do jejich řídících obvodů?"

Geordi:"Ano, kapitáne. Ve skutečnosti byla odpověď v archivech počítačové technologie konce dvacátého století, které jsme prohledali."

Geordi zmáčkne tlačítko a na displeji se objeví nějaké logo.

Riker vypadá poněkud udiveně: "Co ksakru je Microsoft?"

Data se otočí, aby odpověděl: "Dovolte mi to vysvětlit. Pošleme tento program, z několika důvodů pojmenovaný Windows do borgských řídících obvodů. Jakmile se tento usadí v hlavní řídící jednotce, začne spotřebovávat systémové zdroje nezastavitelným tempem."

Picard: "Ale Borg má přece schopnost se adaptovat. Neupraví své systémy procesů tak, aby zvětšil kapacitu paměti?"

Data: "To ano, kapitáne, ale jakmile Windows detekují tuto skutečnost, okamžitě vytvoří novou verzi jich samých, známou také jako upgrade. Využívání systémových zdrojů tak exponenciálně roste s každým upgrade Borgu. Ten nebude schopen se tak rychle přizpůsobovat. Nakonec budou všechny jejich procesní kapacity přetíženy a žádná nebude schopna své normální operační funkce."

Picard: "Vynikající práce. To je ještě lepší než nápad neřešitelného geometrického obrazce."

O 15 minut později. . . .

Data: "Kapitáne, podařilo se nám úspěšně nainstalovat Windows do řídící jednotky a jak jsme očekávali, okamžitě začaly spotřebovávat 85 % všech zdrojů. Nicméně jsme nedostali informaci o očekávaném upgrade."

Geordi: "Naše senzory zachytily nárůst kapacity borgské operační paměti a taktovací frekvence jejich obvodů tak, aby vyrovnaly způsobené ztráty, ale stále nemáme žádné údaje o upgrade, který by toto vyrovnání eliminoval."

Picard: "Date, prohledejte znovu záznamy a zjistěte, jestli jsme něco nevynechali."

Data: "Pane, myslím, že znám důvod neúspěchu upgrade. Zdá se, že Borg obešel tuto část našeho rafinovaného plánu tím, že neposlal své registrační karty."

Riker: "Kapitáne, nemáme na výběr. Žádám o povolení zahájit úhybný manévr 3F. . . "

Gerdi vzrušeně: "Počkejte, kapitáne, právě jsem zjistil, že kapacita jejich obvodů náhle klesla na 0 %"

Picard: "Date, co ukazují senzory?"

Data: "Vypadá to, že Borg našel interní modul Windows, nazvaný Solitaire, který teď spotřebovává veškerou kapacitu."

Picard: "No nic, tak počkáme, a uvidíme, jak dlouho dokáže tento solitaire omezovat jeho funkčnost."

Uběhly dvě hodiny. . .

Riker: "Geordi, jaký je stav Borga?"

Geordi: "Jak se dalo čekat, Borg se pokouší, přestavět aby vyrovnal požadavky na kapacitu paměti a obvodů, ale pokaždé, když úspěšně zvětší zdroje tak přiblížím naši nejbližší sondu, aby vyslala více modulů Windows z něčeho nazvaného Balíček zábavy od Microsoftu."

Picard: "Kolik tím získáme času?"

Data: "Při momentální schopnosti Borgu řešit hry a dohrát je, bych si dovolil odhadnout, že se budou bavit ještě dalších šest hodin."

Geordi: "Kapitáne, další plavidlo vstoupilo do tohoto sektoru!"

Picard: "Identifikace."

Data: "Vypadá to, že má velice podobné výsostné znaky jako Microsoft."

Je slyšet přes reproduktory: "Toto je admirál Bill Gates z vlajkové lodi Monopolu Microsoft. Zjistili jsme nedovolené užívání neregistrovaného software v tomto sektoru. Vzdejte se všech svých aktiv a my vás ušetříme právních tahanic. Máte 10 sekund. Devět, osm, sedm. . ."

Data: "Ta cizí loď právě otevřela přední torpédomety a vystřelila tisíce objektů humanoidního tvaru."

Picard: "Zvětšete výhled na ten cizí shluk."

Riker: "Dobrotivý bože, kapitáne! To jsou lidé, letící přímo proti Borgské lodi v oblecích bez podpory života! Jak mohou přežít úskalí hlubokého vesmíru?"

Data: "Nevěřím, že to jsou lidé, pane, když se podívate blíže, zjistíte, že nosí něco, o čem by člověk z jedenadvacátého století řekl, že to je kožený kufřík a nosí obleky od Armaniho."

Riker a Picard se společně zhrozí: "Právníci !!"

Geordi: "To nené možné. Všichni právníci byli shromážděni a posláni do slunce v roce 2017 během Velkého probuzení."

Data: "To je pravda, ale zdá se, že někteří přežili..."

Riker: "Obklopili borgskou loď a obalují ji všelijakým papírem."

Data: "Myslím, že se tomu ve starých časech říkalo Červená páska přes oči, která se odsouzenému přivazovala před popravou."

Riker:"Trhají Borg na kousky!"

Picard: "Vypněte obrazovku. Na tohle se nemůžu dívat, ani když je to Borg."